Om Mai

Problemet Mai löser

Den största begränsningen för andrahands-marknaden idag är att det finns för lite av det man faktiskt vill köpa. Köpare letar efter premium-plagg, medan marknaden framförallt flödar över av lågvärdesplagg.

Mai startade som en tjänst för lösa utbudsproblemet, genom att få fler säljare att sälja de plagg som man har rensat ut men inte har kommit till skott att sälja idag.

Att sälja ett plagg själv idag har varit förknippat med mycket jobb, som att ta bilder, sätta pris, veta var man ska sälja, skapa annonsen, ha kontakt med köpare samt lösa frakten. Och om man säljer via tjänster som tar hand om allt, så behåller säljaren ofta mindre än 50% av slutpriset.

Det visar sig att två nyckelområden behövde vara sanna samtidigt för att locka ut premium-plaggen från garderoberna: Få mycket värde tillbaka, samtidigt som man lägger minimalt med tid.

Mai's Vision

A world where people buy used instead of new

Mais lösning

Mai omdefinierar andrahandsmarknaden för premium-plagg med sin helt automatiserade tjänst. För säljare som prioriterar enkelhet och värde tillbaka tar Mai hand om hela försäljningsprocessen, och säljer plaggen på lokala och internationella plattformar. Genom att nå ut till fler köpare, så säljs plaggen för högre slutpriser via Mai.

Den automatiserade processen gör att Mai kan ha en kommission på enbart 20%, samtidigt som tiden för en säljare att sälja ett plagg reduceras från 30 min till 3 minuter.

Teamet bakom Mai

Mais team består av 6 personer med tidigare erfarenhet från scale-ups såsom Kry, Epidemic Sound, Spotify, Klarna m.fl. Med teknik som kärnan i bolaget så kommer Mai fortsätta jobba mot visionen.