Om Mai

Vi är många som köper utvald second hand idag, men tröskeln till att sälja är högre.
Det krävs mycket jobb med att ta bilder, sätta priser, veta var man ska sälja, ha
kontakt med köpare och fixa med frakt. Använder man tjänster som sköter allt detta,
får man ofta behålla mindre än 50% av slutpriset.

Mai vill göra det lättare att sälja de där utrensade plaggen som ligger kvar i
garderoben. Målet är att säljaren ska lyckas sälja plaggen till ett bra pris, få behålla
en stor del av vinsten och samtidigt lägga ner minimalt med tid.

Mai's Vision

En värld där folk väljer second hand framför nytt

Mais lösning

Mai omdefinierar andrahandsmarknaden för premium-plagg med sin helt
automatiserade tjänst. Mai tar hand om hela försäljningsprocessen åt säljare som
prioriterar enkelhet och låg kommission. Genom att lägga upp plaggannonserna på
lokala och internationella plattformar når produkterna ut till fler köpare och säljs för
högre slutpris.

Den automatiserade processen gör att Mai kan ha en kommission på enbart 20%,
samtidigt som tiden det tar att lägga upp en produkt reduceras från 30 minuter till 3.

Teamet bakom Mai

Mai drivs av ett team med erfarenhet från scale-ups som Kry, Epidemic Sound,
Spotify och Klarna. Med teknik som kärnan i bolaget utvecklas den nuvarande
tjänsten och nya koncept – allt med den ursprungliga visionen i åtanke.